Życiem we mnie jestem / 16.o8.2o19 nd

 

Życiem we mnie jestem

Przed przyjściem po odejściu

Przed narodzinami po śmierci

Teraz i na wieki

*

Przejawem tylko

Życia jest to ciało

Przejawem tylko są uczucia

I myśli są tylko przejawem

Nie jest to tożsamość

*

Radością w sobie jestem

Poza pragnieniem i strachem

Poza zyskiem i stratą

Tutaj i poza wszechświatem