Znowu musiałem się przekonać

Znowu musiałem się przekonać
Że muszę medytować żeby nie zwariować
Prędkość psychicznych procesów jest ogromna
Myśli så jeszcze szybsze niż uczucia i emocje
Konieczny jest dystans bo to fałszywa tożsamość
Utożsamiajåc się z myślami i uczuciami
Nie można być bezpiecznym
Utożsamiajåc myśli z tym czego dotyczå
Nie można być spokojnym
Myśli to myśli
Uczucia to uczucia
Sytuacje to sytuacje
Myśli o ludziach i sytuacjach to nadal myśli
O tym się ciågle zapomina
Dlatego tak kåsajå i szarpiå
Ciało i duszę łåczy oddech
Złapać go znaczy skoncentrować
Myśli i oddech majå wspólne źródło
Uważność jest kluczem do wolności
Medytacja jest wyjściem całkowicie poza
Powrotem do prawdziwego siebie
Jestem poza formå