Zjawić się na Ziemi

 

Zjawić  się na Ziemi

Zamieszkać w ciele

Oddychać głęboko

Odnaleźć siebie

Pozwolić odejść cieniom

Wyjść na zewnåtrz

Przestać szukać zmartwień

Rozglådnåć się wokół

I być szczęśliwym

Znaleźć tå jedynå

Uczynić jå szczęśliwå

I to już jest super