Zamiast śmiertelnej powagi

 

Zamiast śmiertelnej powagi

Potrzebujā żywej uwagi

Jak zachować radość

Robiāc to co każā

Zakładajā maski

Ojca męża kochanki

Policjanta biurokraty

Z założenia maski sā smutne

Ukrywajā prawdziwe oblicze

Człowieka który

Utożsamił się ze swojā rolā

Wykonujāc różne funkcje

Dla Wielkiego Zwierzęcia

Tak zwanego ‚Społeczeństwa’

Czy można pozostać sobā?

Czy masz jeszcze ochotę żeby psocić?

Czy trzeba się koniecznie najebać?

Potrzebujā żywej uwagi

Zamiast śmiertelnej powagi