Założyłem Towarzystwo

Założyłem Towarzystwo Samego Siebie

Jednonieosobowe bo nikt już nie jest osobno

Nie jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Ponieważ całkowicie jest bezpiecznie z sobå

Nikt spotkał Kogoś z kim może zostać

Nikt spotkał Kogoś kim stać się może

Kimś kto jest zawsze obecny

Wypełnia ciało zamieszkuje komórki przenika atomy

Jest ktoś kto ożywia materię

Inaczej byłaby martwa

Każdy kamień