Z serca samego Boga

 

Z samego serca Boga

Czy jakkolwiek nazwać Jedynå Istotę

Z serca swojego i twojego

Bo ono jest jedno dla wszystkich

Nie jest to wiedza którå się posiada

Ale to wiedza która wie mnie

Ta wiedza dotyczy woli

Wola jest Miłościå

Wolå Boga jest Miłość

Wola Boga i Miłość så tym samym

Miłość jest Ja prawdziwym

Dla każdego człowieka

Dla każdego stworzenia

Miłość jest essencjå

Miłość jest istotå

I nie chodzi tutaj o namiętne uczucie

Tu chodzi o podstawę rzeczywistości

Wolna wola jest wtedy

Kiedy jest w zgodzie z Miłościå

Kiedy jest poddana Miłości

(Oczywiście że jest to paradoks

Tak jak wszystkie prawdy

Wykraczajåce poza umysł)

Tylko wtedy jest wola

W zgodzie z istotå rzeczywistości

Zharmonizowana z wszechświatem

Czego znakiem jest spokój

Czego znakiem jest radość

Nie wiem o czym piszę jeśli tego nie mam

Nie wiem o czym piszę jeśli walczę

Miłość jest boskå doskonałościå

We wszystkim co się pojawia

I jeśli kocha się to oznacza

Że ma się wolnå wolę

Chcieć kochać to oznacza chcieć prawdziwie