z niczego nie wynika/ n.d.

 

z niczego nie wynika

dlaczego jestem

dlaczego ziemia

dlaczego niebo