W wyniku ingerencji

W wyniku ingerencji

Upadłych aniołów

Moją świadomość zredukowano

Mój dom został zniszczony

 

W wyniku cudu

Wiem i pamiętam o tym

Że Jestem Jedno z Bogiem

Przerażającą Istotą