Wyglåda na to

wyglåda na to
że jesteśmy wszystkim
ciałem i światem i psychikå
ponad przeciwieństwem
wyglåda na to
że byliśmy wszędzie
zapomniałem ale
rozpoznaję swoje ślady
wyglåda na to
że jestem także
zapomnieniem