wszyscy są tacy sami

 

wszyscy są tacy sami
a każdy jest inny
mędrzec ma wiedzę ogółu
psycholog diagnozuje
odchylenia od normy
spotykam samego siebie
w innych ludziach
jajka pozostają takie same
jajecznica
jajko na miękko
jajko na twardo
jajka po wiedeńsku
jajko sadzone
kosmiczne jajko
omlet