Wizja jest wspólna

 

Ciebie zrobili dla mnie

Mnie zrobili dla ciebie

Zrobili nas dla siebie nawzajem

A każdy jest całym światem

*

Zrodzeni a niestworzeni

Współistotni w Miłości

Przez którå wszystko się stało

co się stało

*

Istota świat stwarzajåca

Mieszka w sercu każdym

Stwarzam świat dookoła

Światy stwarzamy razem

dla Oshi