we mgle

 

we mgle spotkanie w jakimś innym świecie

ścieżkā oznaczonā kolumnami eksplozji

przez pole minowe psychicznej przestrzeni

rozkoszne sā fale przypływu którym pozwolono

majā dwoistā naturę sā materiā i energiā

mężczyznā sā i kobietā

trudno powiedzieć gdzie się rozpoczyna

a gdzie się kończy blask każdego z płomieni