W końcu się sam do siebie modlę

 

W końcu się sam do siebie modlę

Moja dusza jest dla mnie mocå

Moja jaźń jest dla mnie Bogiem

Prawdziwå każdego stworzenia Istotå

Kiedyś wołałem Boga

Nigdy nie przychodził

Teraz wołam siebie

I kiedy już jestem

Powierzam się Miłości

Która wszystkim i wszędzie

Czyni jedność

I zgodę