Używam zdań dodatnich / 29.01.2018 n.d.

 

Używam zdań dodatnich

Opisuję wszechświat

ten który znasz

bez ciebie i beze mnie

nie istnieje

□ □ □

Używam zdań ujemnych

Wszechświat się zwija spiralnie

do punktu wyjścia

Czy z bólu?

Nie wiem