Tunele / 25.02.1995 n.d.

 

Tunele naszych zjaw i snów

Rozwibrowane

Wirujące ciemnością

Podążajcie wędrowcy

Wciąż w głąb

Głębiej i głębiej

Studnia

Przestrzał

Jęcząca mać

Ja się trochę tego boję