TĘSKNOTA

Tęsknota
Nie da się dotknåć
Bo jest bezforemna
Przypomina pudełko
A gdy je otworzysz
W środku mieszka miłość
Jeśli masz klucz ..
Dzikich gęsi
Odlatujåcych
Nie wiadomo dokåd