Szaleństwo to za mało powiedziane

 

Szaleństwo to za mało powiedziane

Ci którzy rzådzå så za to odpowiedzialni

Nie zabijajå swoimi rękami

Majå po to służby specjalne

Terrorystyczne zamachy så przeprowadzane

Rękami domniemanych wrogów

Zdalnie sterowanych agentów

Zainfekowanych ideologiå

Zaprogramowanych na zabijanie

Żeby cię zastraszyć

Żebyś oddał im władzę i kontrolę nad sobå

Żebyś dobrowolnie się zgodził na różne szykany

Ograniczenie swoich obywatelskich swobód

Żebyś chciał płacić kasę na policję i wojsko

Oni zawsze chcå wojny

Ci którzy rzådzå wystawiajå na publiczny widok

Swoje marionetkowe rzådy

Możesz oglådać ich w telewizorze

I opluwać bo za to właśnie im płacå

Między rzådami symulujå konflikt

Zgodnie z zasadå by dzielić i rzådzić

Ile razy musisz usłyszeć o kompromitacji władzy?

Ile afer ujawniono operacji fałszywej flagi

Neron spalił Rzym i dobrze się przy tym bawił

Kogo uznano za sprawców?

Hitler spalił Reihstag

Na dworcu w Bolonii

W tysiåc dziewięćset osiemdziesiåtym

Było prawie 300 zabitych i rannych osób

Ślady prowadzå do NATO

A jak to było z World Trade Center?

A kto wysadzał bloki w Moskwie i kogo oskarżył?

Czy wierzysz w niezależnie działajåcych terrorystów?

W dzisiejszych czasach kiedy wszystko

Sterowane jest centralnie

W Londynie majå prawie dwa miliony kamer

Dzięsięc procent ludzi w Ameryce

Współpracuje z tajnymi służbami

Dostajå za to kasę

Szaleństwo to za mało powiedziane

Po prostu się zastanów

Obecnie ujawniono zbyt dużo dowodów

Żeby załatwić sprawę określeniem teorie spiskowe

Poza tym wszystkim wojna jest w tobie

Zaczynam od siebie

Mojå wolå jest pokój

Przebaczam wszystkim skurwysynom

Wyrzekam się strachu z jakiegokolwiek powodu

Błogosławię Ziemię Czułå Miłościå