STRASZNE MORDY

 

Straszne mordy popełniajå straszne mordy

To co na powierzchni jest i wewnåtrz

(Chociaż widziałem straszne mordy przemienione

I to jest naprawdę piękny widok)

A tak i przeciw-słoneczne okulary

Nic nie så w stanie zamaskować

Zło jest takie banalne ponieważ

W bezświadomości w ciemnościach się kryje

Dlatego Jezus mówił Ojcze Matko

Odpuść im bo nie wiedzå co czyniå

To wszystko nie dotyczy wcale

Pozornie nieobecnej

Czcigodnej świętej Obecności

Będåcej w każdym człowieku

Której Wszystko Jedno

I każdy kwiatek kocha

Czy mniej czy bardziej

Każdy tu na Ziemi

Jest niedorozwinięty