stoję w przeciågu czasu

 

stoję w przeciågu czasu

drzwi do wieczności så otwarte

widać ståd także inne światy

w górze się pyszniå blaskiem klejnotów

mury nowego jeruzalem

så kryształowe światy mentalnej abstrakcji

niebiańskie światy rozkoszy zmysłowych

stoję w drzwiach do wieczności

oparty o framugę plecami i lewå stopå

na dole wycie wiatru przemijania

tutaj jest moja ziemska miłość

nie wiem co poczåć