Stan Naturalny

 

Stan Naturalny

Wszystko Naraz

Så Wszystkie Informacje Świata

Odbierane Jednocześnie

Drobnostaka

Mam Jeszcze Dużo Miejsca

poza tym jestem poza

obserwuję wszystko

z bezpiecznej odległości

czasami potrzebuję

parę oddechów żeby odbiec

Stan Naturalny

Wszystko Naraz

Wszystkie Informacje Wszechświata

Så Odbierane Jednocześnie

(Czasem Się Boję

Że To Wybuchnie)

Spokojnie

Porusza Się Tylko Umysł

Edytuj Stan?

Może Lepiej Nie

 

Stan