Sprowadzimy twój światopogląd / n.d.

 

Sprowadziliśmy twój światopogląd

do rozmiarów smartfona

Niechaj chaos informacyjny

zawsze będzie z tobą

Ciesz się z obrazów

w magicznym zwierciadle

Odchodzisz coraz dalej

patrząc w ekran

który jest pusty