Słowa przeszły już przez bramę

 

Słowa przeszły już przez bramę

Opuściły świātynię milczenia

Będā iść i nie spocznā tak długo

Aż dotrā do twojego serca

Tam ich źródło gdzie powstaje oddech

Stamtād nazwę każdej rzeczy nadał człowiek

Tam imiona tożsamości sā tajemne

Dźwięk jest tam tym samym co obraz

Święte mantry porzādkujā struktury atomów

Słowo jest wypowiedziane i świat się staje widzialny

Twoja moc co słowem operuje jest tak samo

Jak moja moc z którā bardzo uważam