Skąd przybyli budowniczowie katedr / 171o2o19 nd

 

Skąd się wzięli budowniczowie katedr?

Tysiąc blisko lat później czy to ci sami

skonstruowali komputery i komórkowe telefony?

Czy także oni skonstruowali koło

i wielki zderzacz hedronów?

Nie wspominając zagadki piramid

Pytam się rzeki ona płynie dalej

To rzeka czasu gdzieś w niej moje ciało

Odpływa a z nią odpływają pytania