siedze w ciasnej dziurze

 

siedzę w ciasnej dziurze
w ciasnym zakurzonym pomieszczeniu
w ciasnej dziurze umysłu
nie można otworzyć okna
takie så procedury
this is confidential
chociaż za oknem wiosna
wypełniamy formularze
na tym polega egzystencja
biurokracja przeciw naturze
do nich należy moc sprawcza
biurokraci rzådzå zza biurek
oni så teraz bogami
odizolowani od świata
mogå wszystko kazać
każå wycinać drzewa
wycinać całe narody
zawracajå rzeki
władza znaczy kontrola
potrzeba kontroli ze strachu
strach rzådzi strach ma władze
formularze to narzędzie tortur!