Samym tylko pragnieniem / 28.o8.2o18

Samym tylko pragnieniem

zapalam gwiazdy których

za kurtyną chmur nie widać

Samym tylko pragnieniem

spod bieli pustych stron

wiersze wydobywam

Samym tylko pragnieniem

tym którzy są daleko

tutaj towarzyszę

Samym tylko spełnieniem

wirującym bez końca płatkiem

śniegu nad ogniskiem