Równie ważne jak kochać

 

Równie ważne jak kochać

Jest wiedzieć że się jest kochanym

Druga strona miłości jest taka sama

Druga strona miłości to zaufanie

Wymaga intencji świadomej

Zaufanie konieczne jest

Żeby możliwym było czuć się bezpiecznym

Powiedzieć ufam jest tym samym

Co powiedzieć kocham

Tak samo jak tym samym

Jest powiedzieć i usłyszeć

Powiedzieć kocham i usłyszeć kocham

Do mnie skierowane

Jest tym samym

Dopiero wtedy jedna cała miłość

Niepodzielna w kochaniu i zaufaniu

Że się jest kochanym