Puste Domy II

W pustych domach mieszkają pozory

Podejmują czynności pro forma

Elektron potrzebuje obserwatora

Inaczej postać jego jest falowa

Egzystencja wypełniona cierpieniem

Jest czym innym niż samo istnienie