Przez całe swoje życie / 27.09.2017 n.d.

 

Przez całe swoje życie

Czekałem na tę chwilę

Owszem już nadeszła

Ciągle pozostaję żywy i niebezpieczny

Najbardziej niebezpieczny dla samego siebie

Bo największym wrogiem

Człowieka jest on sam

A zaraz potem rodzice

Ale to już przeszłość..

Właśnie mija cię chwila

Zostanie z tobą już na zawsze

Jeśli ją złapiesz