Przejawiony w materii

 

Przejawiony w materii

Dzieckiem w kołysce ciemności

Piersiå kłamstw wykarmiony

Synu Wieczności

Żeby choć jedna

Kobieta cię kochała

Boskiej Miłości Zwierciadłem

Promieniujåcej z twego serca

W najczystszej postaci

Jaka może być widzialna

To jest promień światła

Dla ciebie który co dzień

Zaglådasz w otchłań