Przeciw tyranii prozy

 

Przeciw tyranii prozy

Nie muszę się buntować

Wystarczy że istnieję