Powracam jako przedstawiciel Wykluczonych

 

 

Powracam jako przedstawiciel Wykluczonych

Alkoholików samobójców narkomanów

Przestępców skazańców nieprzystosowanych

Wygnańców zaburzonych przeklętych i wyklętych

Tych którzy przyszli w nieodpowiednim momencie

Niezrozumianych i zapomnianych

Poetów i czarowników

Chorych psychicznie i niedorozwiniętych

Których choroba była nierozpoznanym szamańskim powołaniem

We mnie się dokonało wasze uzdrowienie

Przeze mnie wraca wasza godność

Reszta beze mnie nie może być całością

Bo jestem jej częścią i dopełnieniem

Powracam jako przedstawiciel Wykluczonych

Zajmuję należne mi miejsce u szczytu stołu

Sam sobie je przydzielam

Uczta przygotowana

Wy normalni możecie zasiąść ze mną

Albo odejść i wtedy

Wykluczacie samych siebie