Ponad myślą upadłą i wzniosłą / 7.11.2017 n.d.

 

Ponad myślą upadłą i wzniosłą

Ponad  nienawiścią i miłością

Przekracza poziomy i piony

Przekracza głupotę i mądrość

Przekracza ja i nie ja

Przechodzi samo siebie i ciebie

Szybuje bez potrzeby nieba

Oddycha bez powietrza

Swobodne mimo uwięzienia

Prowadzą tutaj wszystkie słowa

Na krawędź gdzie kończy się droga