Pójdę w zakola rzeki / 27o32o2o nd.

 

Pójdę w zakola rzeki jazzu

Posłuchać jak gra światło słońca na powierzchni wody

Lub pójdę jeszcze dalej sięgnąć

Do samych źródeł dźwięku

Co wypływają z ciemnych

Grót podziemnych

Żeby przejawić cały świat widzialny

Zatańczy promień słońca na źdźble trawy

Zaśpiewa ptak a z nim zaranne chórem gwiazdy

Siądę w zakolu rzeki patrząc

Jak życia ludzkie płyną

W dal do oceanu

Przyłączyć się w podziwie