Piekło

 

Piekło

Czasownik niedokonany

Dalej piecze