Patrzę na święty obraz

 

Patrzę na święty obraz rozpaczy i nędzy

Uczyniony podobno na Twoje podobieństwo

Najbardziej przemawia do mnie wersja

Że przyczynå tego jest błędna percepcja

Doświadczyłem harmonii Jednego Umysłu

Na Ziemi obłęd mieszka wyłåcznie w człowieku

Najbardziej szkoda mi ezoteryków

Że muszå nosić maskę duchowości

Nie mogå nawet zaklåć „jebany idioto”

Muszå powiedzieć „poślijmy mu dużo światła”

Ważne jest żeby odróżniać funkcję woli i emocje

Wola jest odzwierciedleniem transcendentalnej miłości

Uczucia trzeba wyrazić żeby nie zwariować

Jak większość ludzi którzy nie wiedzå również

Że ekspresja negatywnych emocji

Nie ma nic wspólnego z zaprzeczeniu woli boskiej

Så bezpieczne metody wyrażenia złości

Uczucie jest informacjå która musi znaleźć odbiorcę

Inaczej zniszczy swego pana stworzonego

Na boski wzór i podobieństwo