Odkryłem życie

 

Odkryłem życie

Które samo płynie

Odkryłem życie

Które samo żyje

Bez kontroli

Bez dodatkowych posunięć

Nie umiera

Zaprasza do uczestniczenia

Żeby się w życiu zanurzyć

Zaprasza wszystkie swoje części

W każdej spełnia się pełnia

Dzieje się tak ze wszystkim

Z wyjåtkiem człowieka

Próbujåc kontrolować człowiek

Popadł w niewolę kontroli

Aż spontaniczny przepływ życia

Został zablokowany

Ten przepływ jest rozkoszå

jeśli mu pozwolisz