Odkryłem Cię i pokochałem

 

Odkryłem Cię i pokochałem

Chodź

Jesteś mnå

Rozpoznałem Cię

Jesteśmy jedniå

Ty moja

Człowiecza miłości