Nie można kochać świata / 21o62o19 n.d.

 

Nie można kochać świata

Kiedy nienawidzi się swojej żony

Tak samo i ty kobieto

Nie możesz kochać ludzi

Jeśli nienawidzisz swojego byłego

Ojca matki sąsiada kogokolwiek

Nie możesz pokochać wtedy siebie

Oczywiście masz prawo do swoich uczuć

Masz prawo się wściekać

Ale twoja dusza potrzebuje uzdrowienia

Jeśli twoją wolą jest przebaczyć

Przebaczenie się dokona

Bóg który jest miłością

Miłość która jest Bogiem

Nie może takiej prośbie odmówić