nie ma pociechy

 

nie ma pociechy w poezji

ani w muzyce

ani w miłości

ani w ogóle nigdzie na tej ziemi

słaba to próba

wyrażenia

niewyrażalnego

i przypomnienia wspaniałości

która w pamięci się nie mieści

czas jest kieszeniå cierpienia

w tkaninie wieczności

w kieszeniach trzymam ręce

podróżujåc po drogach

które nie istniejå