Nie domilczał / 25.o5.2o19 n.d.

 

nie domilczał

więc nie dosłyszał

nie dopowiedział

nie dopisał

nie dopił

nie dojadł

nie dożył