Następstwo słów / 1.10.2017 n.d.

 

Następstwo słów

Zaklęciem zwane albo wierszem

Wrażenie powstające pod ich wpływem

Samo wrażenie jest przez słowa nie do opisania

Obszary znaczeń poszerzone lub zawężone

Ich wzajemne oddziaływanie

Pojęcia i obrazy

Z pustki wywołane

Cisza pomiędzy nimi