na użytek ziemskiej identyfikacji / nie drukowane

 

na użytek ziemskiej identyfikacji

posługuję się nazwiskiem i imieniem

adresem zamieszkania

datą urodzenia

narodowością

wzrostem i kolorem

oraz twierdzę że jestem poetą

tak jak duch posługuje się ciałem

słowem się posługuje to co niewyrażalne

świadomość poprzez materię twierdzi: Jestem