Na marginesie dnia i nocy

 

Na marginesie dnia i nocy

Jest napisane wszystko

Co bezświadome i niepostrzeżone

To jest dziewięćdziesiāt dziewięć procent

Margines zawiera prawie całā płaszczyznę

Świadomość została wykopana ze swojego domu

Rzādzi nieobecność i nieprzytomność

Ciemność to stan błådzenia i męka

Człowiek nawet nie może

Uczciwie powiedzieć że on sam cierpi

Cierpi to co obce i bezświadome

Właściwie nie istnieje żaden inny temat

Świat przeciwieństw świat dnia i nocy

Jest tylko odzwierciedleniem

Odwiecznej gry Umysłu

Poznawania samego siebie

Światło świeci w ciemnościach

Margines powinien się zmniejszać

Tak samo jak cierpienie bo on jest cierpieniem

Po tym można poznać że jest do przodu

Nieustannie pytajāc kim jest ten kto idzie