Moje Boskie Ja

 

Moje Boskie Ja

Które jesteś Mega Mocå

Ostatecznå wszystkich istot Istotå

W absolutnej zgodności i harmonii

Ponad wszelkie psychicznych stany

Ponad wszelkie zewnętrzne sytuacje

Ponad wszystkich bogów tak zwanych

W imieniu Twoim i swoim własnym

Rozkazuję bådź wola Twoja

Twojå wolå jest Miłość

Rozkazuję aby stał się Pokój

Przewyższajåcy wszelki rozum

Rozkazuję tego Świadomość

I niech się rozprzestrzenia

Amen