Ludzie potrzebują poezji

 

Ludzie potrzebują poezji

Poezja robi z ludzi ludzi

Ludzka dusza karmi się pięknem

Poezji nie piszą poeci

Ani muzycy muzyki

Poezja pisze poetów

Muzyka wyśpiewuje każdego

Jako swoją piosenkę

Robi tak każdy rodzaj sztuki

Ars magna leży u podstaw kreacji

Artysta patrzy na świat spoza tego świata