LUDZIE PORZUĆCIE SWOJE POGLÅDY

 

LUDZIE PORZUĆCIE SWOJE POGLÅDY

PRYNAJMNIEJ BÅDŹCIE NA TO GOTOWI

POGLÅDY NIE SÅ PRAWDZIWÅ TOŻSAMOŚCIÅ

WASZE POGLÅDY SÅ PRZESZKODÅ I NIEWOLÅ

POWODEM NIENAWIŚCI I PRZYCZYNÅ WOJEN

KATOLICY NIECH BĘDÅ NIEWIERZÅCY

EUROGEJE IDŹCIE DO KOŚCIOŁA

RAZEM Z HIPSTARAMI ZAŁÓŻCIE MOHEROWE BERETY

SATANIŚCI CHWALCIE JEDYNEGO BOGA

WEGANIE ZJEDZCIE JAJKA

A WEGETARIANIE MIĘSO

NIE CZUJCIE SIĘ LEPSI

KROWY SÅ WYDOJONE

KOTLETY LEŻÅ NA PÓŁKACH

PRZESTAŃ BYĆ LESBÅ LESBO

PO PIERWSZE BÅDŹ CZŁOWIEKIEM

TY HETERYKU SIĘ NIE HOMOFOBUJ

NIECH TWOJE POGLÅDY NIE STOJÅ

POMIĘDZY TOBÅ A BRATEM I SIOSTRÅ

EZOTERYCZNE ORŁY PORZUĆCIE SWOJÅ WIEDZĘ

A NAJMÅDRZEJSZY JEST PAWEŁ KISZA