jeżeli wola

 

jeżeli wolna wola nie istnieje

jeżeli jest wynikiem tylko łaski

to łaską jest że o tym czytasz tutaj

a wolną wolą jest że chcesz kochać