Jak to się wszystko trzyma razem

 

Jak to się wszystko trzyma razem?

Przedmioty się nie rozsypujå

Tylko po dłuższym upływie czasu

Atomy się nie rozpadajå

No chyba żeby ktoś im pomógł

W świecie podksiężycowym

Wizja stabilna jest i wspólna

Dla wszystkich istot na tej płaszczyźnie

Rzadko się zdarza że ktoś protestuje

Ja tu trafiłem całkiem przez pomyłkę

Do dyrektora więzienia piszę wyjaśnienia

W postaci wierszy ale pozostajå

Bez odpowiedzi

Powód oficjalny?

Nie liczę sylab

I rytm połamany

Stosuję nielegalny żeby

Zaburzyć obowiåzujåcå częstotliwość

Raz mi się prawie już udało

I wszechświat zaczåł się rozpuszczać

Lecz zanim zniknåł całkiem

Włåczyli awaryjne agregaty frekwencyjne

Wróciła wizja wyraźna wyrównana

Nikt nic nie zauważył

A jeżeli nawet to mu wymazali pamięć

Mi za karę skonfiskowali pióro i artament

Miałem pióro Fenixa oryginalne

Jeszcze sprzed powstania z popiołów

Teraz mam orle podróbne nielegalne

Piszę krwiå własnå

Ale dam radę