jak mam opisać

 

jak mam opisać
moje zwykłe życie
niciå oddechu
na tkaninie
myśli i uczuć
w gęstå materię
obleczone

zmieniam ciała jak ubrania
zmieniam twarze
w tym teatrze
moje ślady
na wodzie
odpuszczone

duch wędruje swobodnie
wypowiada zaklęcie
słowo staje się ciałem
pustka formå
wieczność czasem

i od łona do łona
przez groby
póki pragnień moc
to napędza

pragnieniem ducha
było się zagubić
inaczej
by się nie zagubił

posiadacz wszystkiego
zapragnåł niespełnienia
i w tym celu
musiał się stać nie-sobå

to jest gra bogów
ludzie to ofiary
bogowie dobrze się bawiå
a kiedy ludzi zaczyna to bawić
stajå się bogami