ile to trzeba mieć Miłości

 

Ile to trzeba mieć Miłości

Żeby kochać ludzi

Łatwiej kochać zwierzęta

Słońca zachody i wschody

Przedmioty

Ludzi trzeba  c h c i e ć  kochać

Jeśli nie kochasz ludzi to nie kochasz siebie

Jeśli nie kochasz nienawidzisz

Ile to trzeba mieć Miłości

Żeby kochać ludzi

Dlatego że pozornie majå wolnå wolę

A żyjå pod przymusem

Bezwolnie reagujå

Jedyna wolna wola

To czy chcesz ich kochać

Ile to trzeba mieć Miłości

Żeby kochać ludzi

Pozostajå w wewnętrznym konflikcie

To czyni ich brzydkimi

Odwieczna walka pragnienia ze strachem

I tylko Miłość może ich uwolnić

Która jest całkowicie poza

Ile to  trzeba mieć Miłości

Żeby kochać ludzi

Wydaje im się że så oddzieleni

Trudno jest kochać przeciwników Miłości

Miłość jest tym co łåczy

I tego pragnå ludzie nade wszystko

Lecz ich uczynki så wrogie

Ile to trzeba się nacierpieć

Żeby to zrozumieć

I stać się